Velkommen - Sponsorer - Gæstebog - Fakta - Dagbog - Galleri - Links
Side designet af Net For Dig - Vi gør det Ne(m)t for dig

20 feb. 2008: Hvor skal man dog finde sig i meget Bulls...!!

Det er lenge, lenge siden jeg sidst har veret her forbi! I mellemtiden har jeg faaet job, faaet et andet job, mistet min hest og meget andet..til tider et sandt mareridt :( Lenge foer jeg havde licens til at undervise andre havde jeg en masse ideer til hvordan man kunne, eller maaske nermere burde, geberde sig som instruktoer. Jeg har set og oplevet mange sere ting som elev, ting der ikke burde vere foregaaet! Det jeg taler om er instruktoernes holdning til deres elever; de fleste, eller ihvertfald bekymrende mange, bruger instruktoerjobbet som et middel til at naa et maal - nemlig de magiske 1000 timer - eller deromkring, som de skal bruge til at faa det foerste "rigtige" job som pilot. De fleste glemmer bare at disse elever maaske sidder i en position senere hvor de kan velge, og endnu vigtigere, fravelge deres gamle instruktoer. Saa hvis de goer en indsats for deres elever kommer det ti-fold igen i form af en super anbefaling. Branchen er saa lille at der altid er een der har hoert om dig.. Men det er ikke bare det, jeg er blevet raabt og skreget ad og behandlet som lille moegunge, istedet for betalende kunde! Om jeg var et specielt umuligt tilfelde kan kun mine instruktoerer vide, men hvis du vil have min respekt, saa behandler du mig ordenligt! Jeg tror ikke det er ment for nogen at instruere flere aar af deres karriere, nogle goer dog og dem har jeg stor respekt for, for det er et haardt job. Jeg tror bare de ferreste er klar over hvad de betyder for den enkelte person; de vaner man faar tillagt fra starten har ufattelig stor betydning resten af eens tid som pilot. Vi ved alle at ingen lerer serligt godt hvis de ikke foeler sig godt tilpas og hvis de ikke synes de faar verdi for pengene skifter de bare til en anden! Jeg saa en del af et tv-program om aber forleden dag. Undersoegelelsen gik ud paa at finde forskellene mellem os og aberne og de fleste ved nok at vi ligner hinanden meget..? Men resultatet sagde i virkeligheden mere om os end om dem, de fandt ud af at det at kunne lere fra sig og ligesaa modtage undervisning er en unik egenskab for os mennesker, vi bygger paa hinandens erfaringer og er saaledes blevet klogere og klogere paa hvordan verden henger sammen. Aberne er aldrig kommet videre; de slaar en noed i stykker for at spise den, paa noejagtig samme maade som de gjorde for 100.000 aar siden! Min pointe er at vi har en fornem arv at loefte, den maade hvorpaa du videregiver information bestemmer hvordan dine elever bliver som piloter, hvad deres holdning er sikkerhedsmessigt! Det er ikke bare inden for helikopterverdenen at det henger saadan sammen, jeg husker stadig mine lerere fra dengang jeg gik i skole, nogen af dem gaar over i historien efterladende daarlige minder, nogle gode og nogle var bare ligegyldige, men felles for dem er at de stortset afgjorde min holdning til det enkelte fag og hvorvidt jeg gad goere en indsats! Er det soergeligt? Ja, maaaske..men saadan er det bare. Jeg har hoert en masse bullshit og blevet lovet ting der aldrig sker, siden jeg startede inden for denne branche, jeg er erligt talt skuffet! Det er selvfolgelig ikke lige meget hvor god en pilot du er, eller hvor godt du kender stoffet, men det er attituden til det at undervise, der goer hele forskellen, at du ikke er ligeglad goer dig unik! Er det tydeligt at du har lysten og handler i din elevs interesse vil du ogsaa hoeste guldmedaljen. Du er der for din elevs skyld, ikke omvendt!!